Tentoonstelling in de Crypte

In de crypte van de Hanswijkbasiliek liep de tentoonstelling RELATIEGESCHENKEN AAN DE HEMEL – Kinderportretten van Hanswijk.

Dit was een partnerexpo van de grote tentoonstelling Kinderen van de Renaissance die in dezelfde periode liep in het Museum Hof van Busleyden ( 26 maart tot 4 juli 2021)

De Hanswijkbasiliek beschikt immers over de grootste collectie votiefschilderijen in Vlaanderen: 42 unieke kinderportretten die geschilderd werden in de 17de, 18de en 19de eeuw en die geschonken werden aan Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Deze kinderen werden al op zo een jonge leeftijd geportretteerd om het bekomen van een gunst of uit dankbaarheid voor een genezing. Vooral begoede families plaatsten zo hun kind onder de hoede van  O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

Deze portretten geven ons ook een inkijk in het leven van kinderen in vroegere eeuwen: hoe gingen ze gekleed? Welke attributen gebruikten zij? Welke opvoeding werd gehanteerd? Wie waren zij? Door wie werden ze geschilderd? Meer info hierover vindt u in de catalogus en uiteraard op de tentoonstelling zelf.

In de loop van de voorbije jaren kon de Kerkfabriek van de O.-L.-Vrouw van Hanswijkbasiliek al meer dan dertig van deze votiefschilderijen laten restaureren, dank zij een unieke samenwerking met de Universiteit Antwerpen (voorheen de Hogeschool Artesis – afdeling restauratie- en schilderkunst ) en met financiële steun van de Provincie Antwerpen en van de Stad Mechelen.

Samengevat:

Tentoonstelling Relatiegeschenken aan de hemel.

Samenwerking tussen Museum Hof van Busleyden, Torens aan de Dijle en de kerkraad van O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

In de crypte van de basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

Openingsuren: van 26 maart tot 4 juli 2021, elke dag van 13 tot 17 uur (behalve woensdag).

Gratis toegang.

Concerten in de basiliek: