Tentoonstelling in de Crypte

Sedert 26 maart loopt in de crypte van de Hanswijkbasiliek de tentoonstelling RELATIEGESCHENKEN AAN DE HEMEL – Kinderportretten van Hanswijk.

Dit is een partnerexpo van de grote tentoonstelling Kinderen van de Renaissance die in dezelfde periode loopt in het Museum Hof van Busleyden ( 26 maart tot 4 juli 2021)

De Hanswijkbasiliek beschikt immers over de grootste collectie votiefschilderijen in Vlaanderen: 42 unieke kinderportretten die geschilderd werden in de 17de, 18de en 19de eeuw en die geschonken werden aan Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Deze kinderen werden al op zo een jonge leeftijd geportretteerd om het bekomen van een gunst of uit dankbaarheid voor een genezing. Vooral begoede families plaatsten zo hun kind onder de hoede van  O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

Deze portretten geven ons ook een inkijk in het leven van kinderen in vroegere eeuwen: hoe gingen ze gekleed? Welke attributen gebruikten zij? Welke opvoeding werd gehanteerd? Wie waren zij? Door wie werden ze geschilderd? Meer info hierover vindt u in de catalogus en uiteraard op de tentoonstelling zelf.

In de loop van de voorbije jaren kon de Kerkfabriek van de O.-L.-Vrouw van Hanswijkbasiliek al meer dan dertig van deze votiefschilderijen laten restaureren, dank zij een unieke samenwerking met de Universiteit Antwerpen (voorheen de Hogeschool Artesis – afdeling restauratie- en schilderkunst ) en met financiële steun van de Provincie Antwerpen en van de Stad Mechelen.

Samengevat:

Tentoonstelling Relatiegeschenken aan de hemel.

Samenwerking tussen Museum Hof van Busleyden, Torens aan de Dijle en de kerkraad van O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

In de crypte van de basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk.

Openingsuren: van 26 maart tot 4 juli 2021, elke dag van 13 tot 17 uur (behalve woensdag).

Gratis toegang.

Stemmig Lichtmisconcert in Hanswijk

Op 2 februari viert de Kerk het feest van ‘de Opdracht van de Heer in de tempel’, de dag waarop Jozef en Maria met hun kleine Jezus naar de tempel gingen om Gods zegen te vragen en om hun kind aan God toe te vertrouwen.

Deze dag is beter gekend als Lichtmis, een feest van kaarsen en pannenkoeken.

In de Hanswijkbasiliek zet men traditiegetrouw het feest van Maria-Lichtmis in de kijker met een Lichtmisconcert. We leerden er ook wat meer over het aloude kaarsenritueel: mensen namen gewijde kaarsen mee naar huis als beschermmiddel tegen onheil en tegenspoed. Men ging er vanuit dat Lichtmiskaarsen een geneeskundige kracht bezaten. Daarom lieten boeren druppels kaarsvet op zaaigoed vallen en ging men met een brandende kaars rond in de stallen om vee van ziekten te vrijwaren. Donderde het, dan stak men een kaars aan en alvorens een nieuw huis te betrekken, liet men enkele druppels kaarsvet aan de vier hoeken uitdruppelen…

Het Gemengd Koor iLLucia uit Puurs, o.l.v. Cristel De Meulder en begeleid op het orgel door Jan Van Mol, bracht een concert met een gevarieerde bloemlezing uit het rijke repertoire aan Marialiederen door de eeuwen heen. Dankzij hun vocale kwaliteiten konden ze iedereen beroeren, dit mochten we na afloop veelvuldig horen. Het was een verzorgd, gevarieerd en sereen concert. Doordat een aantal gekende liederen konden meegezongen worden, werd het een echt Maria-concert.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om in de crypte een glaasje te komen drinken.

En om de traditie te vervolledigen werden ook mini-pannenkoekjes aangeboden, met dank aan de vrijwilligers van onze parochieploeg die zoals steeds zorgen voor de receptie.

Dag van het Woord Woorden uit MATTEÜS

zondag 1 december 2019 om 15 uur Basiliek O.L.Vrouw van HANSWIJK in Mechelen

Op de eerste zondag van de advent begon een nieuw kerkelijk jaar waarin het evangelie van Matteüs centraal staat. Op de ‘Dag van het Woord’ werden in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk de  hoogtepunten uit dit evangelie luidop voorgelezen.

Op zondag 1 december 2019 om 15 uur vond het programma “Woorden uit Matteüs” plaats. Meerdere voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond brachten ‘de hoogtepunten uit het evangelie van Matteüs’ luidop ten gehore. Tussendoor klonken muzikale intermezzo’s van Hanna Vandergoten: harp, Bart Wils: accordeon, Cristel De Meulder: sopraan en Stefaan Mattys: bariton. Aansluitend kon worden nagepraat bij een drankje in de crypte onder de basiliek.

SWINGEND MARIACONCERT OP HALFOOGST 2019

In Hanswijk mogen we weer terugblikken op een zeer succesvol bezinningsconcert in de basiliek, naar aanleiding van het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een swingend concert van de White ’n Black gospel singers heeft het publiek in onze basiliek doen opveren, meezingen en ritmisch bewegen.

Een publiek dat zo talrijk was opgekomen dat er nog overal stoelen werden bijgezet en er toch nog  veel plaatsen tekort waren.

Hoed af voor de begaafde zangers onder leiding van Ann Callens-Janssens, en de pianist Pietro Ramman. Zij brachten de typische gospelsfeer tot leven met rustige nummers die kippenvel bezorgden maar ook swingende nummers die de hele kerk in beweging zetten. De mooie bezinningsteksten maakten van deze namiddag een afgerond geheel.

Op de receptie in de crypte werd er nog lang nagepraat bij een lekker glaasje.

Er waren niets dan positieve reacties te horen: het geheel had de mensen geraakt en ‘deugd gedaan’ .

We mogen gerust concluderen dat het een schitterend bezinningsconcert was, een schot in de roos.

Langs deze weg zeggen we oprecht dank aan het voltallige publiek, aan de organisatie van het concert en aan de ploeg van vele vrijwillige medewerkers van Hanswijk die de handen vol hadden.