Damiaanactie bij de kerststal

Kerstmis is al bijna vergeten, toch blijft de kerststal in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk nog een tijdje staan. Tot na het feest van Maria Lichtmis dat we op 2 februari vieren. Dit is exact 40 dagen na Kerstmis en betekent meteen het einde van de ‘kerstkring’.

En vermits er voorlopig nog geen vieringen mogen plaatsvinden, blijft de kerststal halverwege de basiliek zolang een plaats om te bezoeken.

Vlakbij de kerststal staat een offerblok, waar in de weken voor en na Kerstmis bijdragen aan de actie Welzijnszorg konden gedeponeerd worden. Hoewel een omhaling tijdens de zondagviering een veelvoud opbrengt, hebben we nu toch 447 euro kunnen overmaken aan Welzijnszorg voor de armoedebestrijding in eigen land.

Eind januari is dan weer de periode van de ‘Damiaanactie’, de organisatie die zich inzet om lepra en tbc de wereld uit te helpen, met onze heilige pater Damiaan als inspiratiebron. In de offerblok bij de kerststal kan iedereen zijn bijdrage kwijt voor deze gewaardeerde actie. Een banner en een aantal flyers geven nog wat bijkomende info over de damiaanactie.

Wees welkom!

Oproep voor solidariteit

Steven Wielandts, rector van de basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk, tijdens de homilie van de televisie-viering op zondag 15 november 2020: “Met de evangelische boodschap van de parabel van de talenten nodigt paus Franciscus vandaag onze wereldwijde kerk uit tot aandacht voor de armen.

De realiteit van de armoede, wijdverbreid in mensonterend onrecht maar evenzeer verborgen in anonimiteit, is niet te beperken tot een foute verdeling van middelen en mogelijkheden. Natuurlijk is dat onrecht, groot onrecht, zeker vanuit de wetenschap dat er voor geen mens tekort hoeft te zijn.

Steun daarom organisaties en initiatieven die armoede bestrijden, nabij en wereldwijd.

Op deze collecte-loze zondagen in onze kerken blijft er steeds de mogelijkheid om uw financiële bijdrage via overschrijving over te maken.  Aarzel niet.

Maar er is meer.

Weet ook dat armoede niet exclusief gaat over wat mensen hebben of niet. Zelfs mensen met vijf talenten, zij die leven in overvloed, ook zij kennen mogelijk armoede.

Naar het beeld van de parabel is er immers die immense armoede van het begraven vertrouwen.

De armoede van de migrant,wanneer grenzen wel open gaan maar samenlevingen gesloten blijven.

De armoede van de dakloze, wanneer hem, niet alleen een huis, maar ook een thuis wordt ontzegd.

De armoede van een jongere, wanneer opgroeien synoniem moet zijn van perfecte prestaties.

De armoede van een zieke of oudere medemens,wanneer eenzaamheid geen excuses meer zal vinden, in de vandaag hoognodige virus-bestrijdende veilige en sociale afstandelijkheid.

Er is zoveel armoede door wantrouwen. Daarom: gebruik wat u werd toevertrouwd.

Leef naar uw talenten. En vertrouw.”

TIP:

Steun de projecten van Broederlijk Delen, want

Delen doet goed, nu meer dan ooit

Broederlijk Delen rek. nr BE12 0000 0000 9292.

Meimaand 2020

Omwille van de coronamaatregelen zijn er géén kerkelijke vieringen en bedevaarten toegelaten.

De basiliek van Hanswijk is elke dag open van 9 tot 16 uur

  • voor het offeren van een kaars
  • voor persoonlijk gebed
  • neem gerust een gebedskaart van de meimaand mee
  • misschien kan je er ook iemand anders plezier mee doen
  • je kan het boekje ‘bezinnen in mei’ gebruiken

Maria wacht met open armen om te luisteren naar uw verhaal van lief en leed.

Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk mag elke dag bezoek ontvangen

Elke zondag kan de eucharistieviering gevolgd worden:

– ofwel op TV-één om 10 uur

–   ofwel op je PC: livestream vanuit de Jezuïetenkerk in de Bruul via www.onzelievevrouwoverdedijle.be of via www.kerknet.be

We danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

En weet vooral: we voelen ons met jou verbonden en wensen je alle goeds in deze moeilijke periode.


Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, toon dat Gij onze Moeder zijt

Dag van het Woord

zondag 1 december 2019 – 15 u. – BASILIEK van O.-L.-Vrouw van HANWIJK in Mechelen – WOORDEN uit MATTEÜS

Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar waarin het evangelie van Matteüs centraal staat. Op deze ‘Dag van het Woord’ worden in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk de  hoogtepunten uit dit evangelie luidop voorgelezen.

Op zondag 1 december begint om 15 uur het programma “Woorden uit Matteüs”. Meerdere voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond brengen ‘de hoogtepunten uit het evangelie van Matteüs’ luidop ten gehore. Tussendoor klinken muzikale intermezzo’s van Hanna Vandergoten: harp, Bart Wils: accordeon, Cristel De Meulder: sopraan en Stefaan Mattys: bariton.

Gratis toegang. Programmaboekje beschikbaar. Aansluitend kan worden nagepraat bij een drankje in de crypte onder de basiliek.