Matineeconcert 15/8 is AFGELAST

Het geplande bezinningsconcert t.g.v. Maria Tenhemelopneming met het Trio Alexandra Franck  op zaterdag 15 augustus 2020 om 15 u in de Basiliek van O.-L.-Vrouw van Hanswijk is AFGELAST omwille van de verstrengde coronamaatregelen.                                                                                                                

Vanaf 21 juni weer vieringen in de Hanswijkbasiliek

Sedert 21 juni zijn er weer eucharistievieringen in de basiliek van Hanswijk: op zondag om 8 uur en om  11 uur op – op weekdagen: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9 uur

Voorlopig mogen in de basiliek maximum 90 kerkgangers per viering worden toegelaten.

Sedert 11 juli is het dragen van een mondmasker verplicht. Dit betekent dat ieder die de basiliek binnengaat de handen ontsmet én een mondmasker opzet en dit ophoudt tijdens de eucharistieviering en bij het verlaten van de kerk.

We geven hierbij de voornaamste voorzorgsmaatregelen ivm Covid 19.

Het gebruik van een mondmasker is verplicht

De deuren staan open zodat die niet aangeraakt moeten worden.

Bij het binnenkomen van de basiliek staat een ontsmettingszuil waar iedereen de handen ontsmet.

Er is een circulatieplan: via pijlen is aangegeven welke richting de kerkgangers moeten gaan.

Er zijn ‘kerkstewards’ aanwezig die iedereen een plaats toewijzen en die ook bij de communie en bij het verlaten van de basiliek alles in goede banen leiden.

Leden van een gezin (en/of van een zgn. “bubbel”) mogen naast elkaar zitten.

Daarnaast moet de 1,5 meter afstand  altijd gerespecteerd blijven, zowel binnen als buiten de Basiliek.

Koorzang of samenzang is voorlopig niet toegestaan.

Ook is er nog geen herdenking van de overledenen van de afgelopen maanden.

Na elke viering zullen de gebruikte stoelen weer ontsmet worden.

Wij hopen dat jullie allen ongedeerd de crisis hebben doorstaan en danken u voor het geduld en begrip.

Hopelijk zien we u allen weer terug in goede gezondheid en mét een mondmasker!

Meimaand 2020

Omwille van de coronamaatregelen zijn er géén kerkelijke vieringen en bedevaarten toegelaten.

De basiliek van Hanswijk is elke dag open van 9 tot 16 uur

  • voor het offeren van een kaars
  • voor persoonlijk gebed
  • neem gerust een gebedskaart van de meimaand mee
  • misschien kan je er ook iemand anders plezier mee doen
  • je kan het boekje ‘bezinnen in mei’ gebruiken

Maria wacht met open armen om te luisteren naar uw verhaal van lief en leed.

Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk mag elke dag bezoek ontvangen

Elke zondag kan de eucharistieviering gevolgd worden:

– ofwel op TV-één om 10 uur

–   ofwel op je PC: livestream vanuit de Jezuïetenkerk in de Bruul via www.onzelievevrouwoverdedijle.be of via www.kerknet.be

We danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

En weet vooral: we voelen ons met jou verbonden en wensen je alle goeds in deze moeilijke periode.


Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, toon dat Gij onze Moeder zijt

Lichtmisconcert

Op 2 februari viert de Kerk het feest van ‘de Opdracht van de Heer in de tempel’, de dag waarop Jozef en Maria met hun kleine Jezus naar de tempel gingen om Gods zegen te vragen en om hun kind aan God toe te vertrouwen.

Deze dag is beter gekend als Lichtmis, een feest van kaarsen en pannenkoeken.

In de Hanswijkbasiliek zet men traditiegetrouw het feest van Maria-Lichtmis in de kijker met een Lichtmisconcert. We leerden er ook wat meer over het aloude kaarsenritueel: mensen namen gewijde kaarsen mee naar huis als beschermmiddel tegen onheil en tegenspoed. Men ging er vanuit dat Lichtmiskaarsen een geneeskundige kracht bezaten. Daarom lieten boeren druppels kaarsvet op zaaigoed vallen en ging men met een brandende kaars rond in de stallen om vee van ziekten te vrijwaren. Donderde het, dan stak men een kaars aan en alvorens een nieuw huis te betrekken, liet men enkele druppels kaarsvet aan de vier hoeken uitdruppelen…

Het Gemengd Koor iLLucia uit Puurs, o.l.v. Cristel De Meulder en begeleid op het orgel door Jan Van Mol, bracht een concert met een gevarieerde bloemlezing uit het rijke repertoire aan Marialiederen door de eeuwen heen. Dankzij hun vocale kwaliteiten konden ze iedereen beroeren, dit mochten we na afloop veelvuldig horen. Het was een verzorgd, gevarieerd en sereen concert. Doordat een aantal gekende liederen konden meegezongen worden, werd het een echt Maria-concert.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om in de crypte een glaasje te drinken.

En om de traditie te vervolledigen werden ook mini-pannenkoekjes aangeboden, met dank aan de vrijwilligers van onze parochieploeg die zoals steeds zorgen voor de receptie.

Dag van het Woord

zondag 1 december – 15 u. – BASILIEK van O.-L.-Vrouw van HANWIJK in Mechelen – WOORDEN uit MATTEÜS

Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar waarin het evangelie van Matteüs centraal staat. Op deze ‘Dag van het Woord’ worden in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk de  hoogtepunten uit dit evangelie luidop voorgelezen.

Op zondag 1 december begint om 15 uur het programma “Woorden uit Matteüs”. Meerdere voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond brengen ‘de hoogtepunten uit het evangelie van Matteüs’ luidop ten gehore. Tussendoor klinken muzikale intermezzo’s van Hanna Vandergoten: harp, Bart Wils: accordeon, Cristel De Meulder: sopraan en Stefaan Mattys: bariton.

Gratis toegang. Programmaboekje beschikbaar. Aansluitend kan worden nagepraat bij een drankje in de crypte onder de basiliek.