Palmzondag 2020

U die verbonden bent met de Hanswijkbasiliek.
De komende dagen moeten we op een heel bijzondere, ongeziene manier naar Pasen toeleven. Net zoals de voorbije drie weken kan onze basiliek de komende dagen mensen niet samenbrengen om samen te vieren.

Dat is niet eenvoudig. Maar het blijft wel nodig.
U kan wel dagelijks terecht in onze basiliek voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje om zo uw intentie toe te vertrouwen aan Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.  Ook in deze dagen zal zij ons tonen ‘onze Moeder’ te zijn.
Bijzonder voor deze Palmzondag sturen wij u graag een digitale palmtak met een zinvolle boodschap, ter inspiratie.
Maak er innige dagen van, in een ongewone verbondenheid met velen op weg naar Pasen.

kan. Steven Wielandts, rector Hanswijkbasiliek

GOEDE WEEK 2020

Aanstaande zondag, 5 april, is het Palmzondag. Daarmee staan we  aan het begin van de Goede Week.

De vieringen in alle kerken zijn opgeschort alleszins  tot 19 april, maar er zijn mogelijkheden via internet.

  • Palmzondag 5 april, zondagviering met medewerking van lector Fernand Verreth (vanaf zondagochtend doorlopend te bekijken).
  • Witte Donderdag 9 april vanaf ’s avonds: de viering van het Laatste Avondmaal
  • Paaswake op zaterdag 11 april vanaf ’s avonds: zegening van licht en water, viering van de eucharistie

Al deze vieringen worden opgenomen in de kerk van de Jezuïeten, Leliëndaal in de Bruul. Te bekijken en te beleven via https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-mechelen of https://www.onzelievevrouwoverdedijle.be/ of via YouTube-vieringen in Mechelen

Nog meer mogelijkheden in deze corona-tijden:

  • De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk is elke dag open van 9 uur tot 16 uur. U kan er dus altijd terecht voor persoonlijk gebed of het branden van een kaars.
  • Tijdens de Goede Week liggen er boekjes ter beschikking met kruisweg-meditaties die een hulp kunnen zijn bij het bidden van de Kruisweg.
  • onze geloofsgemeenschap sluit zich aan bij het ‘applaus voor de zorg’ door elke avond om 20 uur enkele klokken te luiden
  • vergeet Broederlijk Delen niet: steun de jaarlijkse vastencampagne dit jaar via overschrijving: BE12 0000 0000 9292
  • Denk ook zeker aan mensen die zich door de maatregelen nog meer dan anders eenzaam of angstig voelen

We beleven dit jaar een ongewone weg naar Pasen. Met veel spanning en onzekerheid. Maar tegelijkertijd met grote verwondering voor zoveel bezorgdheid, creativiteit, initiatieven en verbondenheid.

We kijken hoopvol naar  ‘een nieuw begin’.

Lichtmisconcert

Op 2 februari viert de Kerk het feest van ‘de Opdracht van de Heer in de tempel’, de dag waarop Jozef en Maria met hun kleine Jezus naar de tempel gingen om Gods zegen te vragen en om hun kind aan God toe te vertrouwen.

Deze dag is beter gekend als Lichtmis, een feest van kaarsen en pannenkoeken.

In de Hanswijkbasiliek zet men traditiegetrouw het feest van Maria-Lichtmis in de kijker met een Lichtmisconcert. We leerden er ook wat meer over het aloude kaarsenritueel: mensen namen gewijde kaarsen mee naar huis als beschermmiddel tegen onheil en tegenspoed. Men ging er vanuit dat Lichtmiskaarsen een geneeskundige kracht bezaten. Daarom lieten boeren druppels kaarsvet op zaaigoed vallen en ging men met een brandende kaars rond in de stallen om vee van ziekten te vrijwaren. Donderde het, dan stak men een kaars aan en alvorens een nieuw huis te betrekken, liet men enkele druppels kaarsvet aan de vier hoeken uitdruppelen…

Het Gemengd Koor iLLucia uit Puurs, o.l.v. Cristel De Meulder en begeleid op het orgel door Jan Van Mol, bracht een concert met een gevarieerde bloemlezing uit het rijke repertoire aan Marialiederen door de eeuwen heen. Dankzij hun vocale kwaliteiten konden ze iedereen beroeren, dit mochten we na afloop veelvuldig horen. Het was een verzorgd, gevarieerd en sereen concert. Doordat een aantal gekende liederen konden meegezongen worden, werd het een echt Maria-concert.

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om in de crypte een glaasje te drinken.

En om de traditie te vervolledigen werden ook mini-pannenkoekjes aangeboden, met dank aan de vrijwilligers van onze parochieploeg die zoals steeds zorgen voor de receptie.

Dag van het Woord

zondag 1 december – 15 u. – BASILIEK van O.-L.-Vrouw van HANWIJK in Mechelen – WOORDEN uit MATTEÜS

Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar waarin het evangelie van Matteüs centraal staat. Op deze ‘Dag van het Woord’ worden in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk de  hoogtepunten uit dit evangelie luidop voorgelezen.

Op zondag 1 december begint om 15 uur het programma “Woorden uit Matteüs”. Meerdere voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond brengen ‘de hoogtepunten uit het evangelie van Matteüs’ luidop ten gehore. Tussendoor klinken muzikale intermezzo’s van Hanna Vandergoten: harp, Bart Wils: accordeon, Cristel De Meulder: sopraan en Stefaan Mattys: bariton.

Gratis toegang. Programmaboekje beschikbaar. Aansluitend kan worden nagepraat bij een drankje in de crypte onder de basiliek.